Litt om foredragsholderen:

Ola Øyvind Hoel, 66 år, er pensjonert politiførstebetjent/IKT-koordinator ved Nordre Buskerud politidistrikt. Jeg har drevet med etterforsking på digitale media siden 1996 til jeg ble pensjonist i 2007. I starten av den perioden  jobbet jeg i 2 år som spesialetterforsker ved  datakrimsentret da det var ved Økokrim.

Jeg har i siden 2005 holdt nesten 300 foredrag om emnet: Barn og Internett.  De fleste foredragene har vært på foreldremøter i skoler, men jeg har også undervist elever på alle alderstrinn fra 5. klasse i grunnskolen til 3. året på videregående. Jeg har også forelest for politihøgskole-studenter både i Oslo og i Bodø og forelest om mobbing på digitale medier på Bergenskonferansen 2006, ”Vold kan bekjempes”, arrangert av bl.a. Justisdepartementet. I tillegg har jeg forelest ved 3 konferanser om IKT og mobbing arrangert av Confex.

Foredraget foregår med bruk av powerpoint hvor vi viser både skjemt og alvor.  Foreldrene blir tatt med på en liten rundreise i cyberspace hvor de trolig ikke har vært før, men som barna kanskje har snublet innom. Målet er å bevisstgjøre foreldrene på barnas internettbruk og forberede barna og foreldrene på at ikke alle er like vennelige på Internett.  Foredraget fokuserer på positive holdninger og bygging av filter i hodet.

Jeg har utviklet 5 forskjellige foredrag: Ett foredrag er beregnet på elever på mellomtrinnet og ett for elever på ungdomstrinnet. I tillegg har jeg et oppleg for elever i vidergående skole. Ett foredrag er beregnet på lærere, barnevern og ressurspersoner i kommunen og ett til bruk på foreldremøter. Stammen i foredragene er den samme, men vinklingen er forskjellig etter hvilken målgruppe det er rettet mot. Derfor kan både foreldre, lærere og elever i ettertid snakke sammen om foredraget.

Kontakt: Ola Ø. Hoel på e-post,  eller på tlf: 32 15 93 49 / 911 96 739  ola@nettsmart.no 

Her er noen foiler fra foredraget:

 Image-1

 nr2

Image-2

Image3
 
Image-4

Image-5  

Image-6

Endret 29.08.2012  E-post til vevsnekkeren