TESTSIDE   Beta-utgave 30.3.2015 

Veibeskrivelse til Kongens utsikt


Du starter på blåmerka løype ved Kleivmannen. Kleivmannen kom på plass ca 1860, da det kom ny vei over Sollihøgda, og den gamle kongeveien over Krokskogen forfalt. Dikteren Åsmund Olavsson Vinje ivret for å samle inn penger for å holde veien vedlike. Som et ledd i dette ble tavla med Kleivmannen laget.

Rett etter Kleivmannen er det mellom stien og bekken en stor sementkloss.  Den var ment som forankring for taubane til å transportere tømmer ned Kleiva.

Etter å krysset Kleivbekken på ei lita klopp, går du på en gammel tømmervei. Veien går rett på fjellet som består av bergarten rombeporfyr. Samme lavabergart finnes kun på Kilimanjaro og Mt.Erebus i Antarktis.

På toppen av bakken er det stikyss der du skal gå på traktorveien til høyre.  Rett fram er blåmerka sti til Sørsetra.

I neste stikryss tar traktorvegen til venstre og du går rett fram over bekken og inn på en mindre tømmervei. I krysset er det et skilt med pil til Kongens utsikt.

Rett etter bekken ligger det en gammel  kølabonn. Hole kommune har satt opp ei infotavle om kullbrenning på Krokskogen.

Litt lengre opp i bakken deler stien seg i rødmerka skiløype rett fram, og blåmerka sti til høyre. (Du kan følge skiløypa til utsikten, men skiløypa går i et myrdrag og kan være bløt.)

Når du er kommet opp den første lange bakken, vil du til venstre se en raritet. Ei grein på grana har blitt brekt, men overlevde bruddet og vokst i en bue langs bakken før den igjen streber oppover.

På stien videre vil du se rester etter ridevegen som ble bygd ca 1830. Du ser godt de rette kantsteinene i stien flere ganger videre ut mot utsikten.

Litt lengre ut mot utsikten er det bygd ei bru over myra. Den ble sist restaurert ca 2005. Det er usikkert når den ble bygd.

Ca 300 m før utsikten kommer du til stidelet hvor skiløypa kommer inn på den blåmerka stien.

Framme på utsiktspunktet må du ta deg tid til å nyte utsikten.

Ringerike turistforening satt i 1909 opp siktetavla som som er på utsiktspunktet.

Husk å skrive deg inn i besøksboka og bli med i  trekning av en overraskelse.

Hilsen  Utsiktens venner